Wedstrijd

Wedstrijd Regelement bagage stickers

 • Deze wedstrijden worden georganiseerd door Cirkel Reizen BVBA Vaartstraat 16 2490 Balen, en staan open voor alle natuurlijke personen die op het Belgisch grondgebied wonen en die in het bezit zijn van een geldige Instagram of Facebook account. De minimumleeftijd voor deelname is 16 jaar. Voor de personen van 16 tot 18 jaar wordt verondersteld dat zij de toelating van één van hun ouders hebben gekregen om deel te nemen.

 

 • Deze wedstrijden zijn op geen enkele manier gesponsord, bekrachtigd, beheerd door, of geassocieerd met META, Facebook of Instagram. Met betrekking tot deze wedstrijden kan META, Facebook of Instagram op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, voor zover wettelijk mogelijk, door de deelnemers.

 

 • Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers de instructies te volgen zoals aangegeven in de Facebook of Instagram post.

 

 • Deelnemers dienen bij giveaways waarbij er een ontbijtmand kan gewonnen worden: de Bagage sticker op hun koffer te plakken, op vakantie een originele foto te maken en deze te delen op Facebook en/ of Instagram met de #opstapmetcirkelreizen en de pagina Cirkel Reizen te taggen. De winnaar wordt door Cirkel Reizen geselecteerd op basis van de originaliteit, creativiteit en grappigheid.

 

 • Er wordt slechts 1 geldige deelname per wedstrijd per persoon aanvaard per social media platform (Facebook/Instagram).

 

 • De prijzen per winnaar bestaat uit een ontbijtmand. Deze prijs is niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

 

 • Een medewerker van Cirkel Reizen zal na afloop van de wedstrijden contact opnemen met de winnaars via Instagram Direct Message of Facebook Private Message en worden bekend gemaakt op de Instagram en Facebook Story’s. Winnaars dienen binnen 72 uur na ontvangst van de boodschap te reageren. Bij ontbreken van reactie binnen deze termijn, vervalt het recht op de prijs. Na deze termijn worden geen nieuwe vorderingen meer aanvaardt.

 

 • Het personeel van Cirkel Reizen mag niet deelnemen aan deze wedstrijden.

 

 • De gegevens van de deelnemers vallen onder toepassing van de wet van 8 december 1992 m.b.t. de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Cirkel Reizen behandelt deze gegevens als vertrouwelijke informatie. Cirkel Reizen kan deze gebruiken voor promotionele doeleinden. De deelnemers hebben toegangsrecht en verbeteringsrecht.

 

 • Voortvloeiend uit de inning van zijn/haar prijs, geeft de winnaar zijn/haar stilzwijgende toestemming voor publicatie en gebruik van zijn/haar naam, adres en voorkomen en verzaakt daarbij aan de uitoefening van alle rechten en schadeloosstelling in dat opzicht.

 

 • Cirkel Reizen behoudt zich het recht voor de actie of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.

 

 • In geval van misbruik, misleiding, bedrog of indien de omstandigheden dit vereisen, behoudt Cirkel Reizen zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

 

 • Deelname aan de wedstrijden impliceert kennis en aanvaarding van de kenmerken en de beperkingen van het internet, met name wat de technische prestaties betreft, het risico op onderbrekingen en, meer in het algemeen, de risico’s die inherent zijn aan elke verbinding en overdracht via het internet, de afwezigheid van beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventuele omleidingen en risico’s op besmetting door eventuele virussen op het netwerk. De organisatoren aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid in dat verband.

 

 • Deelneming aan deze wedstrijden impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud het van toepassing zijnde reglement, louter door hun deelname aan de wedstrijden.

 

 • Dit reglement is onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Turnhout zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.